İlk Temas

Kurucumuz Semih Şanlılar'ın yıllar öncesinde söylemiş olduğu gibi, küreselleşen dünyanın zorlu rekabet koşullarındaŞanlılar Mimarlık hâlen gerçek sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Çalışanlarının gelişim alanlarına yönelik yatırım yapan grupta, bireysel gelişimi sağlamak ve kurumsal hedeflere ulaşmak için "Doğru İşe, Doğru İnsan" vizyonuyla hareket eden güçlü insan kaynağı yaratılmıştır.